Photos © Richard Brewis

Dydd Iau Rhagfyr 11eg
Thursday 11 December

DAN Y WENALLT (2014,15)

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi manylion am ddangosiad arbennig iawn i nodi 100 mlynedd ers geni Dylan Thomas.

Dydd Iau Rhagfyr 11eg rydym yn cynnal perfformiad o Dan Y Wenallt , addasiad ffilm Gymraeg o Under Milk Wood (gyda is – deitlau Saesneg).

Ser y ffilm yw Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man, Notting Hill, Twin Town) a Charlotte Church ochr yn ochr gyda llu o dalentau Cymreig eraill.

Mae’r ffilm wedi ei disgrifio fel “ffilm Gymraeg radical swreal ac erotig”. Mae Dan Y Wenallt yn uno’r cyfarwyddwr Kevin Allen gyda Rhys Ifans dros 15 mlynedd ar ôl rhyddhau’r clasur “Twin Town”.

Addaswyd Dan Y Wenallt i’r Gymraeg gan T. James Jones gyda sgript gan Murray Lachlan Young , Michael Breen a Kevin Allen. Mae’n ffilm sy’n archwilio delweddau cyfoethog o gerdd freuddwydiol Dylan Thomas.

Hon yw dramateiddiad sinematig cyntaf o waith Dylan Thomas ers perfformiad Richard Burton yn 1972. Drwy ddathlu’r canmlwyddiant, gobeithir bydd y ffilm yn cyflwyno gwaith y bardd i gynulleidfaoedd modern.

Bydd Cymdeithas Gymunedol Llancarfan yn darparu lluniaeth a bydd yr holl elw o’r sgrinio yn mynd tuag at y neuadd bentref.

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad unigryw yn llawn hwyl yr wyl . Drysau’n agored am 7:15pm, mae’r ffilm yn dechrau am 7.30pm . Er mwyn archebu tocynnau ffoniwch 01446 781 144 neu e-bostiwch llancarfancine@gmail.com.

* * *

We’re delighted to announce details of a very special screening to mark the 100th anniversary of Dylan Thomas’ birth.

On Thursday 11 December we’re hosting a performance of Dan Y Wenallt, a Welsh language film adaptation of Under Milk Wood (with English sub-titles).

The film stars Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man, Notting Hill, Twin Town) and Charlotte Church alongside a host of other top Welsh talent.

Described by the filmmakers as a ‘radically surreal and erotic Welsh-language film’, Dan Y Wenallt reunites director Kevin Allen with Rhys Ifans over 15 years after the release of their cult classic Twin Town.

Adapted into Welsh by T. James Jones, and with a screenplay by Murray Lachlan Young, Michael Breen and Kevin Allen, Dan Y Wenallt explores the rich imagery of Thomas’ dreamlike verse.

This is the first cinematic dramatisation of Thomas’ text since Richard Burton’s 1972 version, ensuring the Welsh poet’s legacy can be enjoyed by modern audiences in this centenary year.

The Llancarfan and District Community Association will provide Christmas refreshments and all profits from the screening will go towards the village hall.

Join us for a unique event full of festive cheer. Doors open 7.15pm, the film starts at 7.30pm. To book tickets call 01446 781 144 or email llancarfancine@gmail.com.